Multiplikator konferanse - Empower Deprived Learners - Making learning more attractive for low-level educated adults through introduction of self-organized learning - A transfer system into three different European societies

This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LdV/TOI/2007/NO/165.013
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Multiplikator konferanse

 

Multiplikator konferanse

 

Empower Deprived Learners prosjektets partnere inviterte mange interessenter i utdanning og livslang læring fra 13 europeiske land til den siste multiplikator- konferansen i Istanbul, Tyrkia.

27 personer deltok på konferansen og arbeidsgrupper ble avholdt 30. juni 2009.

Under konferansen ble prosjektets mål og produkter presentert for tyrkiske og internasjonale gjester. Utfordringer og løsninger i forhold til håndteringen av målgruppene har vært diskutert i arbeidsgrupper. De internasjonale multiplikatorene og tyrkiske gjestene kunne også bidra til diskusjon med egne erfaringer. På slutten av konferansen ble andre europeiske prosjekter presentert. Alle presentasjoner som ble holdt på konferansen er tilgjengelig for gratis nedlasting nedenfor.

 

 

Nedlasting av agenda

Agenda pdf

 

Nedlasting av Presentasjoner


Introduksjon

nedlasting av pdfOppsummering av hvert av landenes situasjon

nedlasting av pdf

 

"Empower Deprived Learners"- tiln?rmingen

nedlasting av pdf

 

"Empower Deprived Learners"- produktene

nedlasting av pdf (1) nedlasting av pdf (2)

 

Eksempler som viser den tyrkiske implementeringen av "Empower"- produktene

nedlasting av pdf

 

Andre europeiske prosjekter

nedlasting av pdf

 

Fotos

Se engelsk versjon