Nyheter - Empower Deprived Learners - Making learning more attractive for low-level educated adults through introduction of self-organized learning - A transfer system into three different European societies

This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LdV/TOI/2007/NO/165.013
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Nyheter

Empower Deprived Learners: Det siste partnermøtet

RKK, prosjektpromotøren, arrangerte det siste partnermøtet i Empowerprosjektet i Stavanger, Norge den 20. Oktober 2009.

Partnerne som var tilstede oppsummerte og evaluerte milepælene som var oppnådd i løpet av den toårsperioden prosjektet har pågått. I møtet ble det spesielt fokusert på prosjektets betydning og implementeringsutfordringer i ulike kontekster i de forskjellige deltagerlandene. Det ble nok en gang understreket at Empower- produktene skal bli brukt av så mange yrkesfaglige institusjoner som mulig, også etter at tilskuddsperioden er avsluttet. Prosjektet og nettverket som har blitt etablert av og rundt partnerskapet, skal fortsette sine mange aktiviteter videre fremover. Helmut Kronika/ BEST, prosjektets koordinator, takket RKK og de andre partnerne I “Empower Deprived Learners” for et fruktbart, målrettet og hyggelig samarbeid.

 

Partnermøte avholdt fra 30. juni til 1. juli 2009 i Istanbul/ Tyrkia

Alle prosjektpartnerne møttes igjen i Istanbul for å forberede spredningskonferansen (multiplier conference) som skulle presentere produktene i Empower Deprived Learners både til tyrkiske gjester, internasjonale interessenter og beslutningstakere innen opplæring.

Dag to ble brukt til diskusjon og forberedelser til implementeringen av produktene i mållandene (Tyrkia, Romania og Slovenia) Møtedeltagerne arbeidet også med planer for fremtidige aktiviteter, eksempelvis spredning og videreformidling av prosjektresultatene.

Plenumsmøtet for Empower Deprived Learners

Målgruppen (Slovenia, Romania og Tyrkia) har testet "EMPOWER TRAIN THE TRAINER QUALIFICATION HANDBOOK" og "GUIDELINES and TRAINING MATERIALS for VET" i en periode over noen måneder med ulike målgrupper. Dette er grupper som veiledere, fengselsinnsatte, trenere og arbeidsledige unge kvinner. For å utveksle tilbakemeldinger fra pilot- deltakerne, møttes partnere i dette prosjektet i Wien for å kunne sluttføre produktene i løpet av de neste månedene.

Work shop 2 i Stavanger

The project partners met again in June to present the draft learning/teaching materials elaborated for Slovenia, Romania and Turkey. These materials will be finalised in the target countries in the following months to validate them in Slovenia, Rumania and Turkey in autumn.

Work shop 1 i Stavanger

Prosjektpartnerne møttes i april for å presentere de første resultatene av "desk and field research" aktivitetene som var organisert i Slovenia, Romania og i Tyrkia. Rapportene fra de ulike landene viste at landene befant seg i totalt forskjellige situasjoner. Resultatene av undersøkelsene vil bli tatt i betraktning når prosjektproduktene skal tilpasses.

Kick-off møtet

ble avholdt i Wien 12. januar 2008. Helmut Kronika (BEST) presenterte konturen av prosjektet og partnerne diskuterte aktivitetene for hver av arbeidspakkene i prosjektet.

l. to r.: Riza Gurbuz (TEK-SAV),
Helen Roth (RKK), Trude Engebretsen
and Einar Wideberg (Norwegian
National Agency)