Produkt - Empower Deprived Learners - Making learning more attractive for low-level educated adults through introduction of self-organized learning - A transfer system into three different European societies

This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LdV/TOI/2007/NO/165.013
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Produkt

HOVEDMÅLSETNINGEN MED PROSJEKTET ER Å

Å fange oppmerksomheten og informere lærere i fag- og yrkesopplæringen som jobber med svake elever om muligheten som finnes hvis SDL blir introdusert i opplæringstilbudet

 

Produkter

HANDBOOK og retningslinjer for innføring av selvstyrt læring. I tillegg kommer også oppgaver og opplæringsmateriell som er nødvendig for å introdusere konseptet SDL på språkene slovensk, rumensk og tyrkisk. Disse vill ble tilpasset de tre landenes spesielle lærekultur og kravene til opplæringsinstitusjoner inn fag- og yrkesopplæringen.

Opplæringsmateriell for VET-leverandører, lærere og instruktører. Denne samlingen av øvelser og seminarer kan brukes for ulike målgrupper.

Et gjennomføringskonsept som skal vise hvordan en kan omsette teori i praksis, bl.a. ved å øke interessen for dette opplæringstilbudet blant utdanningspolitikere og deres respektive organisasjoner.

 

Hovedmålgruppene

  • Lærere og instruktører i fag- og yrkesopplæringen som vil få ny kompetanse og bli i stand til å gi forbedret veiledning på området SDL til elever med liten og ingen formell kompetanse
  • Utdanningsinstitusjoner som kan forbedre kvaliteten på fag- og yrkesopplæringen og/eller tilby nye kurs som er basert på prosjektresultatet
  • Arbeidsgivere som vil dra nytte av at det blir flere bedre kvalifiserte mennesker

 

Products for Download (free of charge for non-commercial use):

Handbook

Romania

Slovenia

Turkey

Handbook and Guidelines_engl: Romania, Slovenia, Turkey

 

Opplæringsmateriell

Romania

Slovenia

Turkey

Training material_engl.: Romania, Slovenia, Turkey

 

Gjennomføringskonsept:

Romania

Slovenia

Turkey

Implementation concept_engl: Romania, Slovenia, Turkey

 

For further details on products please contact projekte(at)best.at