Velkommen - Empower Deprived Learners - Making learning more attractive for low-level educated adults through introduction of self-organized learning - A transfer system into three different European societies

This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LdV/TOI/2007/NO/165.013
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Velkommen

Å GJØRE LÆRING MER ATTRAKTIVT

Analyser av arbeidsmarkedstrender viser at formel kompetanse øker jobbmuligheten og at jobbmulighetene til arbeidere med liten eller ingen fagopplæring er synkende. Opplæring har blitt en av de nødvendige kravene for å lykkes i arbeidslivet og ved å introdusere konseptet "self-detected learning" (SDL) ønsker en å introdusere en mulig løsning til dette dilemmaet.

 

Det europeiske prosjektet "Empower Deprived Learners"

... har blitt introdusert for å øke oppmerksomheten rundt lavt utdannede og svake elever og forståelsen av den utdanningsmessige verdien av "self-directed learning" (SDL), spesielt i Slovenia, Romania og Tyrkia. Prosjektmålet skal først og fremst bli oppnådd ved å tilby et godkjent læringsinnhold og opplæringsmateriell som viser hvordan lærere innen fag- og yrkesopplæringen kan benytte SDL når de jobber med svake elever og elever med minimal kompetanse. Prosjektet håper med dette å kunne bidra til å forbedre opplæringsmetodene i fag- og yrkesopplæringen i de tre mållandene. Utveksling av kunnskap og god praksis muliggjøres ved hjelp av erfarne partnere. Til slutt, nasjonale aktører vil være med å støtte opp om at prosjektet spres mest mulig i Slovenia, Romania og Tyrkia.

Empower Deprived Learners DVD (English)

Media Player

Newsletter

Newsletter 1 - pdf
Newsletter 2 - pdf
Newsletter 3 - pdf
Newsletter 4 - pdf