Bine aţi venit - Empower Deprived Learners - Making learning more attractive for low-level educated adults through introduction of self-organized learning - A transfer system into three different European societies

This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LdV/TOI/2007/NO/165.013
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Bun venit

ÎNCURAJAREA ÎNVĂŢĂRII ÎN RÂNDUL PERSOANELOR PRIVATE DE EDUCAŢIE

Previziunile privind tendinţele pe piaţa muncii arată că abilităţile cerute de angajatori sunt din ce în ce mai multe, iar locurile de muncă pentru persoanele slab calificate sau necalificate aproape dispar. Astfel, din moment ce cunoştinţele dobândite anterior devin una din precondiţiile de bază necesare pentru obţinerea unui loc de muncă, introducerea conceptului de "învăţare autodirijată" (SelfDirectedLearning) printre celelalte concepte didactice legate de formarea adulţilor cu un nivel scăzut de pregătire s-a demonstrat a fi o soluţie fezabilă.

Acest proiect a luat fiinţă cu sprijinul Comisiei Europene. Orice material rezultat în cadrul acestuia reflectă doar opiniile autorilor şi Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru oricare altă utilizare a informaţiei, alta decât cea indicată aici.Scopul proiectul european "EMPOWER DEPRIVED LEARNERS"

... este acela de a creşte gradul de conştientizare a adulţilor slab-calificaţi şi a celor dezavantajaţi şi, totodată, de a înţelege valoarea educaţională a "învăţării auto-dirijate" (SDL), în Slovenia, România şi Turcia. Aceasta se va realiza, în principal, prin furnizarea de îndrumătoare şi materiale didactice formatorilor din domeniul educaţiei adulţilor, materiale în care acestora li se prezintă modalităţile de abordare a SDL în cadrul grupului ţintă. Astfel, prin proiectul de faţă sperăm să contribuim la îmbunătăţirea metodelor de lucru din formarea profesională a adulţilor din cele trei ţări ţintă. Schimbul de cunoştinţe şi de experienţă practică va fi facilitat de partenerii din proiect. Şi, pentru a face cât mai cunoscute conţinutul şi rezultatele proiectului la nivel naţional, în fiecare din ţările de mai sus, terţe părţi vor sprijini partenerii în răspândirea informaţiilor cuprinse în acesta.

Empower Deprived Learners DVD (Romana)

Media Player

Empower Deprived Learners DVD (English)

Media Player

Newsletter

Newsletter 1 - pdf
Newsletter 2 - pdf
Newsletter 3 - pdf
Newsletter 4 - pdf