Lincuri - Empower Deprived Learners - Making learning more attractive for low-level educated adults through introduction of self-organized learning - A transfer system into three different European societies

This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LdV/TOI/2007/NO/165.013
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Lincuri

Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor
Recunoaşterea diplomelor este o activitate importantă atât pe linia Comisiei Europene, cât şi a Consiliului Europei şi UNESCO-CEPES. Aceasta este un punct important şi în Declaraţia de la Bologna. În acest sens, majoritatea ţărilor europene au înfiinţat structuri specializate care au competenţe şi atribuţii în acest domeniu. Ele sunt structuri create sectorial numai pe activitatea de recunoaştere a diplomelor şi/sau calificărilor profesionale.
www.edu.ro

Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
CNFPA are rol consultativ in fundamentarea şi promovarea politicilor şi strategiilor de formare profesională a adulţilor.
Consiliul Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor îndeplineşte rolul de autoritate naţionala pentru calificări.
www.cnfpa.ro

Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică pentru Muncă şi Protecţie Socială
Cercetări în domeniul muncii şi protecţiei sociale privind: piaţa muncii (resurse, cerere, structură, combatere şomaj, salarii); educaţie (sisteme, tehnici şi metode); managementul resurselor umane (gestionare, evaluare, selecţie, promovare, relaţii de muncă, motivaţia muncii); politici sociale (asigurări, asistenţă, protecţie); armonizarea legislaţiei muncii cu legile comunitare; strategii si metode de dezvoltare socio-economică.
www.incsmps.ro

Learn.Empowerment Învăţare auto-dirijată pentru persoane fără loc de muncă, slab calificate
www.learn-empowerment.org

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Munca
ANOFM împreuna cu cele 42 de agenţii judeţene si peste 180 de agenţii locale are ca principal obiectiv creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi implicit scăderea ratei şomajului.
www.anofm.ro

THAN RROMANO
www.romanothan.ro

ORGANIZATIA NATIONALA A PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMANIA
www.integration.ro

Guvernul României
http://www.guv.ro

Ministerul Muncii, Familiei şiProtecţiei Sociale
http://www.mmssf.ro

Ministerul Finanţelor Publice
http://www.mefromania.ro

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
http://www.mt.ro

Ministerul Mediului
http://www.mmediu.ro

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei
http://www.mie.ro

Ministerul Administratiei Şi Internelor
http://www.mai.gov.ro

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
http://www.anrmap.ro

Camera Auditorilor Financiari din România
http://www.cafr.ro/

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
http://www.ceccar.ro/

Pagina principală
http://europa.eu/

Activităţi
http://europa.eu/index_ro.htm

Comisia Europeană
http://ec.europa.eu/index_ro.htm

Comisia Europeană, Direcţii generale şi servicii
http://ec.europa.eu/dgs_ro.htm

Direcţia Generală pentru Politică Regională
http://ec.europa.eu/dgs/regional_policy/index_en.htm

Direcţia Generală pentru Educaţie şi Cultură
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.html

O scurtă privire asupra Europei: Informaţii pentru cetăţeni
http://europa.eu/abc/index_en.htm

Pagina de internet a tinerilor
http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=ro

Europa ta (Cetăţeni)
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/en/citizens/index.html

Europa ta (Afaceri)
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/en/business/index.html

Achiziţii publice
http://europa.eu/publicprocurement/index_en.htm

PreLex – Monitorizarea procesului de luare a deciziilor între instituţii
http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=ro

Eur-lex – Acces la legislaţia Uniunii Europene
http://eur-lex.europa.eu/ro/index.htm

Scadplus – Sintezele legislaţiei europene
http://europa.eu/legislation_summaries/index_en.htm

Cordis – Serviciul de informare al Comunităţii de cercetare şi dezvoltare
http://cordis.europa.eu/en/home.html

Ocupare, afaceri sociale şi egalitate de şanse
http://ec.europa.eu/employment_social/index_en.html

Educaţie şi formare
http://ec.europa.eu/education/index_en.html

Politica regională
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

Site-ul oficial al Fondului Social European
http://ec.europa.eu/employment_social/esf2000/index_en.html

Ocupare, afaceri sociale şi egalitate de şanse
http://ec.europa.eu/employment_social/index_en.html

Educaţie şi formare
http://ec.europa.eu/education/index_en.html

Oportunităţi de învăţare
http://europa.eu.int/ploteus/portal/home.jsp

Politica regională
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

Parlamentul European
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_ro.htm

Consiliul Uniunii Europene
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?lang=ro&id=1&mode=g&name=

Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/

Comitetul Economic şi Social European
http://eesc.europa.eu/index_en.asp

Banca Centrală Europeană
http://www.ecb.int/ecb/html/index.en.html

www.antidiscriminare.ro

www.1educat.ro

www.ei-ie.org

www.egale.ro

www.romani.org

www.creitarlungeni.ro

www.online-school.ro

www.mpe.ro

www.didactic.ro

www.lascoala.com

www.educatie.trei.ro

Bleanded learig for adults

www.timsoft.ro

www.elearning-forum.ro

www.snspa.ro

www.comunicare.ro

www.ltpc.pub.ro

 

Nu putem fi consideraţi responsabili pentru conţinutul site-urilor spre care fac trimitere link-urile enumerate aici.