Noutăţi - Empower Deprived Learners - Making learning more attractive for low-level educated adults through introduction of self-organized learning - A transfer system into three different European societies

This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LdV/TOI/2007/NO/165.013
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Noutăţi

Proiectul european "EMPOWER DEPRIVED LEARNERS" şi Radio Timisoara

Media Player

Empower Deprived Learners conferinţa de final a partenerilor

Găzduită de promotorul proiectului RKK; conferinţa de final al proiectului Empower Deprived Learners a avut loc la Stavanger – Norvegia în 20 Noiembrie 2009

Toţi partenerii au prezentat, sumarul şi evaluarea acţiunilor principale obţinute împreună pe parcursul celor doi ani de implementare a proiectului. Întâlnirea în particular a fost concentrată pe impactul şi implementarea aspectelor abordate în proiect în diferite contexte pentru ţările implicate. A fost pentru încă odată acordul general că produsele proiectului Empower Deprived Learners vor fi utilizate de cât mai multe organizaţii şi instituţii din VET şi după finalizarea finanţării proiectului iar reţelele stabilite de către parteneri vor continua derularea activităţilor în viitor.

Helmut Kronica – BEST, coordonatorul proiectului, a mulţumit RKK şi celorlalţi parteneri ai proiectului Empower Deprived Learners pentru colaborarea fructuoasă, orientată spre îndeplinirea obiectivelor si o cooperare plăcută.

 

Partner Meeting, June 30th - July 1st, 2009, Istanbul (Turkey)

Toţi partenerii proiectului s-au întâlnit din nou la Istambul pentru pregăti conferinţa de multiplicare şi diseminare în vederea prezentării produselor proiectului Empower Deprived Learners oaspeţilor din Turcia cât şi a invitaţilor internaţionali şi a actorilor din domeniul politicilor educaţionale.

Ziua a doua a fost dedicată discuţiilor şi pregătirii implementării produselor în ţările ţintă (România, Turcia, Slovenia).Un alt obiectiv al acestei întâlniri a fost acela de a planifica activităţile viitoare ca şi obiectivele de implementare şi diseminare.

Plenary meeting

Ţările ţintă (Slovenia, România şi Turcia) au testat EMPOWER Manualul Instructorului şi Îndrumar şi pentru formarea formatorilor, şi Ghidul - Materiale practice pentru VET, cu durată de câteva luni,şi cu implicarea diferitelor grupuri ţintă şi beneficiari finali cum ar fi consilieri şi prizonieri, formatori şi şomeri tinere femei,

Pentru schimbul de experienţă şi feedback de la participanţi, partenerii s-au întâlnit la Viena pentru finalizarea produselor în lunile următoare.

Miercuri, 23 iulieMiercuri, 23 iulie, directorul Fundaţiei Româno-Germane din Timişoara, dl. Nicolae Cernei, împreună cu Dan Lazăr, responsabil de proiectele EU, au discutat cu un redactor al cotidianului Renaşterea bănăţeană despre găzduirea în paginile publicaţiei, în luna septembrie, a unei serii de patru materiale diferite al căror conţinut să prezinte modul în care învăţarea auto-dirijată poate veni în sprijinul integrării susţinute a persoanelor dezavantajate pe piaţa forţei de muncă.

Workshop 2, Stavanger

În luna iunie, partenerii din proiect s-au întâlnit din nou pentru a prezenta prima schiţă a conţinutului materialelor pentru formatori (pentru fiecare din ţările România, Slovacia şi Turcia), lucrări ce vor fi finalizate în lunile care urmează. În toamnă, acestea vor fi supuse validării.

Workshop1, Stavanger (NO)

Partenerii din proiect s-au întâlnit în luna aprilie pentru a-şi expune primele rezultate ale activităţii de cercetare desfăşurate în Slovenia, România şi Turcia. Rapoartele din cele trei ţări au prezentat situaţii complet diferite, iar aceste analize vor constitui punctul de pornire în adaptarea la specificul naţional a produselor proiectului.

13 martie 2008

În 13 martie 2008, la sediul Fundaţiei Româno-Germane din Timişoara, a avut loc o întâlnire în cadrul căreia dl. Nicolae Cernei, directorul instituţiei, le-a vorbit celor prezenţi - profesori şi instructori ce lucrează cu persoane cu dizabilităţi mentale, despre promovarea integrării şi participării complete a grupurilor de persoane dezavantajate ca element cheie al politicilor europene, ci nu doar al politicilor privind ocuparea forţei de muncă. Pe parcursul conferinţei, dl. N. Cernei a subliniat - în repetate rânduri - valoarea conceptului de învăţare auto-dirijată ca măsură a integrării durabile a persoanelor dezavantajate şi cu dizabilităţi în cadrul forţei de muncă, acestea reprezentând un grup supus adesea excluderii societăţii, pe care angajatorii îl ocolesc.

„Educaţia şi formarea sunt factori critici în dezvoltarea potenţialului pe termen lung al UE pentru competitivitate şi, de asemenea, pentru coeziunea socială; toţi cetăţenii trebuie să beneficieze de oferte de locuri de muncă mai bune şi mai multe", a mai spus acesta.

Lansarea proiectului

... a avut loc la Viena, în 12 ianuarie 2008, unde Helmut Kronica (BEST) a prezentat conţinutul şi aşteptările proiectului, iar partenerii au discutat despre activităţile specifice fiecărei etape.

De la stânga la dreapta:
Riza Gurbuz (TEK-SAV),
Helen Roth (RKK), Trude Engebretsen
and Einar Wideberg (Norwegian
National Agency)