Produse - Empower Deprived Learners - Making learning more attractive for low-level educated adults through introduction of self-organized learning - A transfer system into three different European societies

This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LdV/TOI/2007/NO/165.013
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Produse

MANUALUL INSTRUCTORULUI ŞI ÎNDRUMĂTOR, - în limbile slovenă, română şi turcă, ce cuprinde informaţii necesare introducerii conceptului de SDL. Acestea sunt adaptate atât specificului cultural din ţările de mai sus cât şi cerinţelor furnizorilor de pregătire profesională ce activează în domeniul educaţiei adulţilor dezavantajaţi sau cu un nivel redus de instruire

MATERIALE PRACTICE - materiale de instruire şi exerciţii ce prezintă modalităţi practice de adaptare a învăţării autodirijate în cadrul schemei de învăţare deja existentă, în relaţie directă cu cererea specifică, nevoile personale ale fiecărui individ, elementele culturale ale fiecăreia din ţările de mai sus şi cerinţele furnizori de pregătire profesională

CONCEPT DE IMPLEMENTARE - cum puteţi pune în practică toate aceste materiale de mai sus (de exemplu, sporirea interesului factorilor de decizie implicaţi în politici educaţionale şi al organizaţiilor pe care le reprezintă)

 

Grupuri ţintă

Principalele grupuri ţintă sunt

  • Formatori şi/sau profesori din domeniul educaţiei vocaţionale care vor trebui să dobândească competenţe şi abilităţi suplimentare pentru a putea oferi îndrumare adulţilor slab-calificaţi şi dezavantajaţi, în cadrul învăţării autodirijate;

  • Furnizori de pregătire profesională care îşi pot îmbunătăţi imediat calitatea metodelor de predare şi /sau a ofertei de noi cursuri ce au la bază rezultatele proiectului de faţă;

 

Produse pentru download (gratuit pentru uz necomercial):

Manualul instructorului

Romania

Slovenia

Turkey

Handbook and Guidelines_engl: Romania, Slovenia, Turkey

 

Materiale Practice

Romania

Slovenia

Turkey

Training material_engl.: Romania, Slovenia, Turkey

 

Concept de Implementare

Romania

Slovenia

Turkey

Implementation concept_engl: Romania, Slovenia, Turkey

 

For further details on products please contact projekte(at)best.at