Konferenca - Empower Deprived Learners - Making learning more attractive for low-level educated adults through introduction of self-organized learning - A transfer system into three different European societies

This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LdV/TOI/2007/NO/165.013
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Konferenca

 

Konferenca

 

Na povabilo projektnega konzorcija "Empower Deprived Leanrners" so bili na konferenci, ki je potekala v Istanbulu prisotni številni deležniki iz različnih evropskih držav, predvsem s področja izobraževanja in vseživljenjskega učenja.

27 ljudje, ki so sodelovali na konferenci in delavnicah dne 30 Junij 2009.

Tekom konference se je turškim in drugim mednarodnim gostom predstavilo cilje in produkte projekta "Empower Deprived Learners". V delavnicah so se obravnavale teme kot so Izzivi in možne Rešitve pri delu z ciljnimi skupinami. Mednarodni predstavniki in turški gostje so pri diskusiji sodelovali s predstavitvami lastnih izkušenj na omenjenem področju. Ob koncu konference je sledila še predstavitev drugih evropskih projektov. Vsi prispevki, ki so bili predstavljeni na konferenci so na voljo za brezplačen prenos spodaj.

 

 

Prenos Agende

Agenda (pfd)

 

Prenos Predstavitve

 

Predstavitev

prenos pdf

 

Povzetek trenutnega stanja v posameznih državah

prenos pdf

 

Pristop "Empower Deprived Learners"

prenos pdf

 

Produkti "Empower Deprived Learners"

prenos pdf (1) prenos pdf (2)

 

Primeri implementacije "Empower Deprived Learners" produktov s strani turških partnerjev

prenos pdf

 

Drugi evropski projekti

prenos pdf

 

Slike

glej angleško različico