Predgovor - Empower Deprived Learners - Making learning more attractive for low-level educated adults through introduction of self-organized learning - A transfer system into three different European societies

This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LdV/TOI/2007/NO/165.013
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Predgovor

OPOLNOMOČENJE UČNO MANJ USPEŠNIH UČENCEV

Trendi na področju zaposlovanja kažejo vse večje zahteve delodajalcev po dobro usposobljenih kadrih, pri čemer  možnosti za zaposlovanje delavcev z nižjo izobrazbo in slabšimi veščinami drastično padajo. Od kar je izobraževanje, ter s tem povezano pridobivanje dobre izobrazbe, postalo eden izmed poglavitnih pogojev za uspešno zaposlitev, je predstavitev didaktičnega koncepta samoizobraževanja za odrasle z nižjo izobrazbo, odlična rešitev trenutnih dilem na trgu dela.

Projekt je sofinanciran s strani Evropske Komisije. Evropska Komisija ni odgovorna za informacije, ki jih vsebuje ta publikacija in njihovo nadaljnjo uporabo, ter predstavljajo poglede izvajalcev projekta.

Namen EU projekta »Opolnomočenje slabših učencev«

je višanje zavedanja pomembnosti učenja še posebej pri populaciji odraslih, ki se sami težje učijo ali imajo nižjo izobrazbo. Projekt se bo izvajal v naslednjih državah: Sloveniji, Romuniji in Turčiji. Da bi lahko dosegli namen projekta, bi bilo pri delu učiteljev z populacijo pri kateri so prisotne učne težave, na področju Poklicnega izobraževanja in usposabljanja (v nadaljnjem besedilu PIU), potrebno priskrbeti učne vsebine in materiale za usposabljanje s poudarkom na SAMOIZOBRAŽEVANJU - SAMOUČENJU. V okviru projekta in prisvajanju različnih metod samoizobraževanja, bo potekala obširna izmenjava strokovnih znanj in dobrih praks, s podporo izkušenejših partnerskih organizacij. S pomočjo nacionalnih svetovalcev - obveščevalcev bomo usmerjeni k čim boljšemu sprejemanju vsebin in tudi rezultatov projekta ter se hkrati trudili pripomoči k višanju zavedanja pomembnosti učenja, tako v Sloveniji, Romuniji kot tudi v Turčiji.

Empower Deprived Learners DVD (Slovenščina)

Media Player

Empower Deprived Learners DVD (English)

Media Player

Newsletter

Newsletter 1 - pdf
Newsletter 2 - pdf
Newsletter 3 - pdf
Newsletter 4 - pdf