Produkti - Empower Deprived Learners - Making learning more attractive for low-level educated adults through introduction of self-organized learning - A transfer system into three different European societies

This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LdV/TOI/2007/NO/165.013
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Produkti

Produkti

Učni načrt in priročnik za usposabljanje trenerjev v slovenskem, romunskem in turškem jeziku. Produkti bodo prilagojeni vsaki specifični učni sredini in kulturi zgoraj omenjenih državah posebej, kot tudi zahtevam izvajalcev usposabljanja v odnosu do odraslih z nižjo stopnjo izobrazbe.

Vaje in potrebni material za predstavitev samoizobraževanja poklicnega izobraževanja in usposabljanja za ponudnike, učiteljev in mentorjev v slovenskem, romunskem in turškem jeziku. Ta zbirka vaj in delavnic se lahko uporabljajo za različne ciljne skupine.

Koncept implementacije: vključitev učnega načrta v učno prakso, oziroma kako zvišati interes snovalcev učnih sistemov in posameznih organizacij

 

Ciljne skupine

  • Učitelji na področju PIU, z nanovo pridobljenimi dodatnimi spretnostmi in veščinami za svetovanje o smotrnosti koncepta samoizobraževanja, še posebej ljudem z nižjo stopnjo izobrazbe
  • Izvajalci PIU, ki lahko izboljšajo kvaliteto in/ali ponudijo nove možnosti izobraževanja s pomočjo učnega načrta in didaktičnih pripomočkov
  • Delodajalci, ki bodo imeli možnost izbora kadrov z boljšo izobrazbo in kompetencami

 

Products for Download (free of charge for non-commercial use):

 

Smernice in Priročnik za predstavitev metode za samo usmerjeno učenje

 

Romania

Slovenia

Turkey

Handbook and Guidelines_engl.: Romania, Slovenia, Turkey

 

Učno gradivo

Romania

Slovenia

Turkey

Učno gradivo: Slovensko, Romunsko, Turško, Angleško

Training material_engl.: Romania, Slovenia, Turkey

 

Koncept Implementacije

Romania

Slovenia

Turkey

Koncept Implementacije za Slovenijo, Turčijo, Romunijo

Implementation concept_engl: Romania, Slovenia, Turkey

 

For further details on products please contact projekte(at)best.at