Geliştirilecek Ürünler - Empower Deprived Learners - Making learning more attractive for low-level educated adults through introduction of self-organized learning - A transfer system into three different European societies

This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LdV/TOI/2007/NO/165.013
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Geliştirilecek Ürünler

PROJENİN ANA AMACI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR

Mesleki ve Teknik Eğitimde görev yapan öğretmenleri ve eğiticileri, bilgi ve becerisi düşük dezavantajlı yetişkinleri bireysel öğrenme yöntemlerini kullanarak eğitme konusunda bilgilendirmek ve dezavantajlı yetişkinlerin eğitimleri konusunda yetkili olan karar vericilerin bu tür uygulamaların yaygınlaştırılmaları için dikkatlerini çekmektir.

 

Proje Ürünleri

EĞİTİCİLERİNEĞİTİMLERİNDE KULLANILAN EĞİTİM PROGRAMI VE REHBERLİK DÖKÜMANI: Mesleki ve teknik eğitimde düşük bilgi ve beceriye sahip yetişkinlerin, bireysel öğrenme yöntemleri ve teknikleri ile eğitilmeleri için eğitim malzemeleri ve uygulama rehberlik dokümanı üretilecektir. Türkiye, Romanya ve Slovenya dillerinde üretilen dokümanlar , mesleki ve teknik eğitim sağlayıcılarının taleplerine ve ülkelerin özel koşullarına cevap verecek şekilde düzenlenecektir.

EĞİTİM MATERYALLERİ: Mevcut eğitim-öğretim uygulamaları çerçevesi içinde , bireysel kullanıcıların ihtiyaç ve özel isteklerine , projenin hedef ülkelerinin öğrenim kültürlerindeki özel durumlara ve mesleki eğitim sağlayıcılarının taleplerine uygun şekilde hazırlanacak dokümandır.

UYGULAMA KILAVUZU: Bilgi ve beceri yetersizliği olan yetişkinlerin özel olarak geliştirilecek bireysel öğrenme yöntemleri ve eğitim malzemeleri kullanılarak , mesleki ve teknik eğitim alanında nasıl eğitileceklerini ve eğitim -öğretimin planlanmasında karar vermede yetkili kişilerinin bu alana ilgilerinin nasıl çekileceğinin anlatıldığı dokümandır.

 

Hedef Guruplar

  • Özellikle bilgi ve beceri yetersizliği olan yetişkinlerin, bireysel öğrenme yöntemlerini kullanarak eğitecek olan eğitici ve öğretmenler projenin ana hedef gurubudur. Bilgi ve beceri yetersizliği olan dezavantajlı gurupların eğitimleri konusunda çalışan eğitici ve öğretmenlerin bu alan için özel eğitime , yönteme ve eğitim malzemelerine ihtiyaçları olacaktır. Proje kapsamında yapılan çalışmalar ile öğretmenler ve eğiticiler bu bilgi , beceriye ve eğitim malzemelerine erişebileceklerdir.

  • Eğitim hizmeti sunan kurumlar, proje sonuçlarına göre yeni kurslar geliştirebilecekler ve mesleki teknik eğitimin değerlendirme ölçütlerine göre en kısa sürede kaliteyi geliştirebileceklerdir.

  • Dezavantajlı gurupların eğitiminden sorumlu olan yöneticiler ve işverenler daha iyi kalitede ve daha fazla sayıda eğitilmiş eğiticilere ve öğretmenlere sahip olacaklardır.

 

Indirilecek dokümanlar (Ticari olmayan kullanimlar için ücretsizdir):

 

El KITABı

 

Romania

Slovenia

Turkey

Handbook and Guidelines_engl: Romania, Slovenia, Turkey

 

EĞİTİM MATERYALLERİ

 

Romania

Slovenia

Turkey

Training material_engl.: Romania, Slovenia, Turkey

 

UYGULAMA KİTAPCIĞI

 

Romania

Slovenia

Turkey

Implementation concept_engl: Romania, Slovenia, Turkey

 

For further details on products please contact projekte(at)best.at