Hoş Geldiniz - Empower Deprived Learners - Making learning more attractive for low-level educated adults through introduction of self-organized learning - A transfer system into three different European societies

This project has been funded with support from the European Commission.
2007 LLP-LdV/TOI/2007/NO/165.013
This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Hoş Geldiniz

BİLGİ VE BECERİ SEVİYESİ DÜŞÜK YETİŞKİNLERE

 

İstihdamdaki eğilim tahminlerine göre her geçen gün çalışanlardan beklenilen bilgi ve beceriler artmaktadır.Bilgi ve becerisi düşük veya becerisi olamayan kişiler, uygun eğitim yöntemleri ile eğitilmezlerse, gelecekte istihdamda dramatik sonuçlar ile karşı karşıya kalmaları kaçınılmazdır Başarılı bir istihdam için eğitim ve öğretim ön koşul olduğundan dolayı düşük seviyede bilgi ve beceriye sahip yetişkinlere bireysel öğrenme tekniklerini öğreterek bu önemli soruna çözüm bulunabilir.EMP projesi bu amaca yönelik hazırlanmış LDV yenilik transferi projesidir.

 

"EMPOWER DEPRIVED LEARNERS"

... isimli  Avrupa Birliği Leonarda da Vinci yenilik projesinin ana amacı Slovenya, Romanya ve Türkiye gibi ülkelerde  düşük bilgi ve beceriye sahip yetişkinlerin bireysel eğitim yöntemleri ile eğitilmeleri konusunda, öğretmen ve eğiticileri eğitmek , eğitimle ilgili karar vericilerin  dikkatlerini bu alana  çekmektir.

Bu ise ancak Mesleki Teknik Eğitim alanında görev yapan öğretmenlere , alana yönelik eğitimi kolaylaştırıcı  eğitim -öğretim malzemeleri sunmak ve yöntem öğretmekle mümkündür. EMP projesi kapsamında , projenin transfer edileceği hedef ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verecek esneklikte ve kalitede  bir eğitim yöntemi, uygun eğitim malzemeleri ile birlikte transfer edilecektir. Daha önce projeyi uygulamış ve tecrübe kazanmış olan proje ortakları, sahip oldukları birikimlerini  projeyi uygulayan ülkelere transfer ederek katkı sağlayacaklardır. Sonuç olarak , Slovenya , Romanya ve Türkiye, Avrupalı ve  ulusal stratejik ortakları ile işbirliği içinde projeyi geliştirip , projenin sonuçlarını en ileri düzeyde yaygınlaştırılarak, ülkelerinde eğitimle ilgili karar vericilerin  dikkatlerini çekmek üzere  işbirliği yapmışlardır.

Empower Deprived Learners DVD (Türkce)

Media Player

Empower Deprived Learners DVD (English)

Media Player

Newsletter

Newsletter 1 - pdf
Newsletter 2 - pdf
Newsletter 3 - pdf
Newsletter 4 - pdf